Web Sitemize Hoş Geldiniz...

Kongreye Kalan Süre

Davet

2020 yılının ilk günlerinden itibaren yeni tip koronavirüsün yol açtığı CoVID-19 salgını, dünyada ve ülkemizde küresel bir sorun oldu. Başlangıçta “hazırlıksız’’ yakalandığımız ve tedavisi bilinmeyen teşhisinde de zorluklar yaşanan bu virüs, sınır tanımadan, renk, dil, din, cinsiyet ayırmadan ve salgına dönüştü. Özellikle 65 yaş üstü bireylerin sağlık sorunlarını tetiklediği, çoklu organ yetmezliğinden ölümlerine neden olduğu anlaşıldı.

Palyatif bakım, son dönem hastalarında özellikle yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir bakım modelidir. Koronavirus hastalığı 2019 (CoVID-19) pandemisi döneminde palyatif bakım konusu güncel ve özellikli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan sağlıklı ve bakım ihtiyacı olmayan yaşlı bir birey pandemi sürecinde infeksiyonun ağır seyretmesi nedeniyle palyatif bakım ihtiyacı olabilecek şekilde kırılgan hale gelebilir. Bu yıl ki E.sempozyumda , palyatif bakım izlemi kararı verilmiş olan hastalarda covid-19 gelişmesinin nasıl önlenebileceği ve gelişmesi durumunda nasıl bir yol izlenebileceği değerlendirilecektir.

CoVID-19 küresel olarak yayıldıkça, bu yeni durum karşısında sağlık profesyonelleri ve planlamacılar,insani bağlamda oldukça fazla zorluklarla ve ikilemlerle karşılaşabilirler. Palyatif bakım, pandemiye karşı planların ve faaliyetlerin ayrılmaz bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. Hem CoVİD-19’dan ölenler ve hem de pandemi ile ilgisi olmayan palyatif bakım ihtiyacı olanlar için nasıl bakım yapacağımızı düşünmeliyiz. ‘’Yolculuğun iyi geçmesini sağlayabiliriz, sonunu değiştiremesek de…düşüncesiyle palyatif bakımın temel unsurlarını yeniden anımsamak, bilgilerimizi tazelemek için üçüncüsünü E-sempozyum olarak planladığımız toplantımız da siz değerli palyatif bakım profesyonelleri ile beraber olmayı diliyoruz.

Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr Meltem UYAR

Düzenleme Kurulu

Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Meltem UYAR

Palyatif Bakım Derneği Başkanı

Prof. Dr. Gülçin ŞENEL

Genel Sekreter

Prof.Dr. Gül KÖKNEL

Üye

Prof.Dr. Aynur ÖZGE

Üye

Prof.Dr. Nurten İNAN

Üye

Prof.Dr. Ayla KABALAK

Üye

Uzm.Dr. Ayşegün BİLEN

Üye

                                         

Kongre Programı

18 Aralık 2020, Cuma

 

16.30 - 17.15 AÇILIŞ OTURUMU  
  Meltem Uyar, Nurten İnan, Gülçin Şenel  
     
17.15 - 18.15 PANEL-1 : COVID-19 PANDEMİSİ VE PALYATİF BAKIM  
  Oturum Başkanı: Gülçin Şenel  
  Covid-19 Pandemisi ve Palyatif Bakımın Rolü Kadriye Kahveci
  Dünya Uygulamaları (EAPC 2020 Sunumlarından ve literatür)  Gonca Oğuz
  Türkiye’de Covid-19 Süreci  Gülçin Şenel  
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
18.15 - 18.30 ARA  
     
18:30 - 19:30 PANEL-2 : GERİATRİK KRONİK HASTALIKLAR  
  Oturum Başkanı: Aynur Özge  
  Demans / Alzheimer / Bilişsel Fonksiyonların Korunması / İyileştirilmesi  Haşmet Hanagasi
  İleri Yaş ve İleri Evre Kronik Hastalıklar  Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
  İleri Yaş ve Kanser  Tuğba Yavuzşen
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
19:30 - 19:45 ARA  
     
19:45 - 20:30 UYDU TOPLANTI : COVID -19 PANDEMİSİNDE PALYATİF BAKIM   
  Oturum Başkanı: Kubilay Demirağ  
Covid-19 Pandemisinde Palyatif Bakım Hastasına Bütüncül Yaklaşım Meltem Uyar
Covid-19 Pandemisinde Palyatif Bakım Hastalarında Nütrisyon Yönetimi Mehmet Yürüyen
Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
20:30 - 20:45 ARA  
     
20:45 - 21:45 PANEL-3 : GERİATRİDE HİZMET SUNUMU  
  Oturum Başkanı: Deniz Suna Erdinçler  
  Geriatriden Palyatif Bakıma Geçiş Mehmet Yürüyen
  Geriatrik Hastada Kırılganlık ve Prognozun Belirlenmesi Aslı Tufan Çinçin
  Yaşlı Bakım Evleri ve Evde Bakımın Mevcut Durumu Güneş Arık
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     

 

19 Aralık 2020, Cumartesi

 

11.00 - 12.00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU  
  Oturum Başkanları: Ayla Kabalak, Ayşegül Bilen  
     
12.15 - 12.30 ARA  
     
12.30 - 13.30 PANEL-4: ETKİN BAKIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER  
  Oturum Başkanı: Zeynel Abidin Öztürk  
  Bilişsel Yetersizlikte Ölçme ve Değerlendirme Volkan Atmış
  Semptom Yönetimindeki Güçlükler ve Polifarmasi  Birkan İlkan
  Geriatrik Hastada Araştırma Metadolojisi Özgür Kara
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
13.30 - 13.45 ARA  
     
13:45 - 14:30 UYDU TOPLANTI: DEMANS, BESLENME, PALYATİF BAKIM  
  Oturum Başkanı: Meltem Uyar  
Demans Özelinde Palyatif Bakım Meltem Uyar
Palyatif Bakım Temelinde Demanslı Hastalarda Beslenme Yönetimi İlker Taşçı
Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
14:30 - 14:45 ARA  
     
14:45 - 15:45 PANEL-5: GERİATRİK AĞRI YÖNETİMİ  
  Oturum Başkanı: Sacit Güleç  
  Geriatrik Ağrı Algısı Sema Tuncer Uzun
  Geriatrik Ağrıda Farmakolojik Tedavi Bilge Karslı
  Geriatrik Ağrıda Girişimsel Yöntemler Alp Gurbet
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
15:45 - 16:00 ARA  
     
16.00 - 17.00 PANEL-6: GERİYATRİK NÜTRSİYONEL DESTEK  
  Oturum Başkanı: Meltem Halil  
  Palyatif Bakımdaki Yaşlı Hastanın Nütrisyonel Yönetimi Zeynel Abidin Öztürk
  Olgu Örnekleriyle Palyatif Bakımda Yaşlı Hasta Olgun Deniz
  Beslenme Ürünü Seçimi Güzin Tümer
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
17.00 - 17.15 ARA  
     
17.15 - 18.15 PANEL-7: YOĞUN BAKIMDA YAŞLI HASTA  
  Oturum Başkanı: Necati Gökmen  
  YBÜ Yatış Kararlarında Yaşanan Sorunlar Işıl Özkoçak Turan
  3. Düzey Yoğun Bakımlar Dışındaki Yapılanmalar Çözüm Olabilir mi? Hülya Başar
  Pandemide Akılcı Yoğun Bakım Kullanımı Sibel Oba
  Yoğun Bakım Ünitelerinin Oluşumunda Güncel Kavramlar  Güldem Turan
     
18.15 - 18.30 ARA  
     
18:30 - 19:15 UYDU TOPLANTI  
  Oturum Başkanı: Meltem Uyar  
Hareketsizlik ve Hastalığıa Bağlı Gelişen Kas Kaybı ve Tedavi Yaklaşımı Ahmet Turan Işık
Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
19:15 - 19:30 ARA  
     
19:30 - 20:30 PANEL-8: PALYATİF BAKIM SORUMLULUKLARI  
  Oturum Başkanı: Gül Köknel Talu  
  Savunmasız Yaşlının Korunması Nükhet Örnek Büken
  Bakım Yükünün Hafifletilmesi Nil Tekin
  Yaşam Sonu Bakımın İyileştirilmesi Hurişah Aksakal
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
20.30 - 20.45 ARA  
     
20:45 - 21:45 PANEL-9: YAŞAM KALİTESİ  
  Oturum Başkanı: Nurten İnan  
  Fiziksel Kapasitenin Korunması / İyileştirilmesi Sibel Eyigör
  Geriatrik Palyatif Hastada Psikiyatrik Yaklaşım Özlem Akı
  Geriatrik Palyatif Bakımda Akılcı İlaç Kullanımı Didem Akçalı
  Tartışma, Soru-Cevap  
 
     
21:45 - 22:00 KAPANIŞ  
     

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 30 KASIM 2020

 

Bildiri gönderimi için tıklayınız

Kayıt

 
     
Uzman Hekim   1100.-TL
     
Asistan / Diyetisyen /
Fizyoterapist / Aile Hekimi
  850.-TL
     
Hemşire   500.-TL
     
Firma Temsilcileri   1100.-TL

 

Kayıt Ücretine Dahil Hizmetler


• Toplantılara Katılım
• Stand ve Sergi Alanına Giriş, Stand Görüşmeleri
• Kongre Katılım Belgesi
• Kayıt ücretine %8 KDV ilave edilecektir

 


NOT


Havale ile ödemelerde, dekont ile birlikte mutlaka ad soyad / ünvan / kurum / bölüm / TC kimlik no / cep no / e-posta bilgileri de gönderilmelidir;

  

 

On-line Kayıt İşleminiz Gerçekleştirmek İçin Tıklayınız

 

 

HESAP BİLGİLERİ
     
Hesap Adı   PLAZA EVENT KONGRE ORGANİZASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
     
Banka Adı   TÜRKİYE HALKBANKASI A.Ş.
     
Şube Adı   İZMİR YOLU SANAYİ ŞUBESİ
     
Şube Kodu   1307
     
IBAN No   TR78 0001 2001 3070 0010 1009 18
     
Hesap NO   1307 - 10100918

 

Bilimsel Sekreterya

Palyatif Bakım Derneği
Prof. Dr. Gülçin ŞENEL - gulcinozalp@yahoo.com
Prof. Dr. Nurten İNAN - nurteninan@yahoo.com

Organizasyon Sekreteryası

Plaza PCO (Professional Congress Organiser)
Nur OKUROĞLU
İbrahim Yazıcı Plaza 1, No:22 Niltim, Üçevler - Bursa
+90 224 441 27 27
nur.okuroglu@majorgroup.org